Bohemia Modern Art Gallery


Jiří Hauschka

V této kategorii nejsou žádné produkty.


Jiří Hauschka (1965)

Tvorba Jiřího Hauschky (1965) pramení z potřeby vyjádřit vlastní prožívání a podat svou niternou výpověď o dnešním světě. Zformovala se jeho životní zkušeností, vzdorem ke konvenčnímu způsobu života a snahou vzepřít se klišé, jít si tvrdošíjně nezávislou uměleckou cestou, bez ohledu na strasti, které může přinášet. Vyprofilovala se při jeho pobytu ve Velké Británii v letech 2005 – 2006, kdy navázal kontakt s teoretikem Charlesem Thomsonem, který roku 1999 založil umělecké hnutí „stuckismus“, usilující o obnovu pozic malby v konfrontaci se sílícími konceptuálními tendencemi. Stuckismus se později rozšířil i do jiných zemí, Hauschka se stal členem české skupiny „The Prague Stuckists“. 
 
V té době opouští výchozí polohu své tvorby, která se zakládala na abstrahování konkrétních forem, na práci se zvětšeným detailem a jeho transponováním do černé, kresebné linie připomínající pérovou kresbu, koncentrovanou do proudů a shluků organické hmoty s barevným akcentem. Po návratu z Británie se přiblížil realističtějšímu pojetí. Maluje emocionální krajinné výseky, je fascinován magičností a mystičností lesa, zšeřelou atmosférou lesních mlh. Přitahují ho místa, kde člověk zanechal svou stopu, lidskou fi guru někdy zakomponovává do obrazu. Vpíjí se do prostoru moderního města, ať už jsou to panelákové domy pražského
sídliště, nebo staré průmyslové objekty, které k němu promlouvají svou historií (elektrárna Battersea Powerstation v Londýně).
 
Pro inspiraci se vrací i do Anglie (Londýn, Brighton). Cestu vnímá jako spojnici mezi městem a krajinou, zajímavý, kontrastní geometrický prvek, ale přikládá jí také symbolický význam. „Pérovky“ ustupují, linie mutují do vzdušných systémů, proplouvají krajinou: někdy probíhají horizontálně, jindy se vzpínají vertikálně, rozpínají se do prostoru nebo vytvářejí spojovací prvek jednotlivých elementů v obraze. Jsou nedílnou součástí Hauschkova výtvarného jazyka. Autor jimi vyjadřuje paralelní, imaginární světy, které vnímáme, zažíváme, jakési toky energie. Jeho výtvarná vize, v níž dominuje expresivnější výrazový pól, je dynamicky rozpohybovaná, fluidní, jakoby neohraničená, odpovídající neuzavřenému charakteru dnešní doby. Jiří Hauschka vidí svět v mollové, tklivé tónině. Ale protože je životním optimistou, potemnělý svět jeho obrazů není smutný, je prostoupen zvláštní tenzí, která stimuluje vnitřní síly člověka. (Text z knihy Originální & perspektivní autorky PhDr. Rey Michalové, Ph.D.)
 
Jiří Hauschka
Narozen 1965 v Šumperku, žije a pracuje v Praze
 
Studijní cesty
 
2005-2006
Velká Británie
 
1991-1992
Itálie
 
Samostatné výstavy
 
2011
Red Gate Gallery, (společně s J. Valečkou) London (UK); Rabasova galerie, Rakovník
 
2010
Galerie 21. století, Praha; Galerie Kotelna, Říčany; Galerie XXL, Louny
 
2008
Galerie Dolmen, Praha
 
2006
The Residence Gallery, London (UK)
 
2005
Hellge Gallery, Passau (D); Městská galerie Prachatice
 
2004
Městská knihovna Liberec
 
Kolektivní výstavy - výběr
 
2011
Enemies of Art, Lauderdale House Gallery, London (UK); Prague stuckists, Výstavní síň Chrudim
 
2010
Stuckisté a hosté, Galerie 21. století, Praha; Summer choice, Galerie Vltavín, Praha; Soukromé krajiny, Galerie S.V.U. Mánes
Diamant, Praha
 
2009
Umění na hradě, Ostravský hrad, Ostrava; Stuck in the ...., Letní fi lmová škola Uherské Hradiště; Prague stuckists, Galerie
Dolmen, Praha
 
2008
Uvízli v listopadu II, Galerie Dolmen; Art Prague, Mánes, Praha
 
2007
Uvízli v listopadu, Topičův salon, Praha
 
2006
The Brighton Stuckists, Art House Gallery, Brighton (UK)
 
Katalogy samostatné
 
2011
Jiří Hauschka, Siločáry krajiny, text Rea Michalová, Rabasova galerie, Rakovník
 
2009
Jiří Hauschka, Obrazy 2003-2009, text Robert Janás, 42 stran, edice Arskontakt
 
Katalogy skupinové
 
2011
Prague stuckists, Výstavní síň Chrudim
 
2010
Soukromé krajiny, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha
 
2008
Uvízli v listopadu, Galerie Dolmen, Brno; Art Prague, Mánes, Praha
 
2007
Stuck in the middle of the november, Topičův salón, Praha
 
Knihy
Stuckism International, Victoria Press London; Enemies of Art, Victoria Press London; Stuck in the emotional landscape, Victoria
Press, London
 
Zastoupen ve sbírkách
Národní galerie v Praze; Soukromé sbírky: ČR, Velká Británie, Itálie
 
(Text z knihy Originální & perspektivní autorky PhDr. Rey Michalové, Ph.D.)